LETTLANDSHJÄLPEN GOTLAND

Denna förening är bildad i september 2022 i Ljugarn med syfte att fortsätta det fina arbetet som Lions Club Ljugarn bedrivit under många år. 

Föreningen skall hjälpa och stödja behövande familjer, barn, ungdomar och äldre, i området i och kring Tukums i Lettland. Huvudsakligen utsatta barn på kriscentret i Zante. Detta finansieras genom insamling av medel eller andra aktiviteter som föreningen gör, som loppisförsäljning, påskträdsförsäljning, pantlådor mm. 

Ni som vill stödja barnen på Kriscentret kan göra det genom att bidra till vårt bg. eller Swish, se uppgifter längre ner på sidan.
       Tack för att ni hjälper oss hjälpa!


Våra arbetsområden för att finansiera hjälpen

  Påskträd som säljs till företag och privatpersoner i Ljugarn, När, Stånga, Roma och omnejd.    Loppisladan bakom Ljugarns Handel, öppet under sommaren, fantastiskt populär och uppskattad.
  Pantlådor i butiker i närområdet, där kunderna skänker sina pantkvitton till förmån för behövande barn.




Sommarläger

Några bilder från de 8 sommarläger som anordnats sedan 2009 för barn från Kriscentret. Lägerveckorna har varit i Ljugarn, förutom de senaste som ägt rum i Lettland p.g.a. Covid.

Stiftelsen "Family Support Center of Zante" har status som allmännytta, specialister har 15 års erfarenhet av att arbeta med misshandlade barn, barnfamiljer och misshandlade vuxna. I centrum arbetar dagligen socialarbetare, kliniska psykologer, socialpedagoger och andra institutioner och specialister tas in vid behov för att säkerställa en högkvalitativ rehabilitering. Olika projekt genomförs, inom ramen för vilka ytterligare metoder introduceras, såsom Canistherapy, Konstterapi etc. som bidrar till att förbättra rehabiliteringstiden.

Stödcentret är beläget i centrum av Kandavas län, Zante socken, i en tvåvåningsbyggnad, i ett område som är inhägnat med staket och grind. Entrédörren till byggnaden är försedd med en säkerhetskod som hindrar obehöriga från att ta sig in i centret och gör att supportcentrets klienter känner sig trygga.


Bilder från kriscentret i Zante

Lekplatsen vid Centret

Trädgården

Här hjälps barnen åt att odla. Växthuset bekostat av medel skänkta till Lions Club Ljugarn

Dockrummet

Dockor och mysdjur som används i terapin.

 Lettlandshjälpen Gotland          Vill Ni stödja föreningen så swisha gärna ett bidrag.
Box 21, 623 21  Ljugarn             Vill ni bli medlem så swisha 200:- uppge: Namn, e-post samt "Medlemsavgift"
E-post: info@lettlandshjalpen.se                     Bankgiro:   5915-8550                                          Swish: 123 672 94 53
www.lettlandshjalpen.se

Har Ni frågor om medlemsskap eller andra frågor / synpunkter sänd meddelande till oss här.